Menu Zamknij

RADA MDP

OPIEKUN MDP: Druh Krzysztof Bober

Pracą MDP kieruje Rada MDP, w skład której wchodzą: dowódca MDP, jego zastępca oraz dowódcy sekcji. W miarę potrzeby można powołać dodatkowe funkcje np.: sekretarz, kronikarz itp. (Regulamin MDP III, 6)

W dniu 30 stycznia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie MDP. W wyniku wyborów od tego dnia Radę MDP tworzą i poszczególne funkcje pełnią następujące osoby:

DOWÓDCA MDP: Patryk Bober

ZASTĘPCA DOWÓDCY: Zuzanna Greczek

SEKRETARZ: Gabriela Dziura

KRONIKARZ i JEGO ZASTĘPCA: Aleksandra Klóska i Aleksandra Wysoczańska

DOWÓDCA SEKCJI STARSZYCH CHŁOPCÓW:

DOWÓDCA SEKCJI MŁODSZYCH CHŁOPCÓW:

DOWÓDCA SEKCJI STARSZYCH DZIEWCZĄT:

DOWÓDCA SEKCJI MŁODSZYCH DZIEWCZĄT: L—