Menu Zamknij

RADA MDP

OPIEKUN MDP: Druh Krzysztof Bober

Pracą MDP kieruje Rada MDP, w skład której wchodzą: dowódca MDP, jego zastępca oraz dowódcy sekcji. W miarę potrzeby można powołać dodatkowe funkcje np.: sekretarz, kronikarz itp. (Regulamin MDP III, 6)

W dniu 3 grudnia 2019 r. odbyło się Walne Zebranie MDP. W wyniku wyborów od tego dnia Radę MDP tworzą i poszczególne funkcje pełnią następujące osoby:

DOWÓDCA MDP: Dawid Bober

ZASTĘPCA DOWÓDCY: Wiktoria Stawiarska

SEKRETARZE: Izabela Bober i Milena Ćwikowska

DOWÓDCA SEKCJI STARSZYCH CHŁOPCÓW: Bartłomiej Grabek i zastępca Patryk Bober

DOWÓDCA SEKCJI MŁODSZYCH CHŁOPCÓW: vacat

DOWÓDCA SEKCJI STARSZYCH DZIEWCZĄT: Zuzanna Greczek i zastępca Gabriela Dziura

DOWÓDCA SEKCJI MŁODSZYCH DZIEWCZĄT: Lena Drożdż i zastępca Alicja Tokarczyk