Menu Zamknij

Zarząd

W dniu 13 lutego 2021 r. odbyło się Walne Zebranie OSP w Starym Sączu, na którym powołano na pięcioletnią kadencję następujący skład Zarządu OSP oraz członków Komisji Rewizyjnej:

Prezes OSP – Roman Jop

Z-ca Prezesa – Krzysztof Pietrzak

Z-ca Prezesa i Naczelnik – Grzegorz Golonka

Z-ca Naczelnika – Krzysztof Bober (opiekun MDP)

Skarbnik – Piotr Golonka

Sekretarz – Barbara Jop

Gospodarz – Jan Golonka

Członek Zarządu: Tomasz Greczek

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Zbigniew Dobrowolski

Członek: Andrzej Kowalczyk i Jan Dziedzic