Menu Zamknij

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

Zarząd OSP w Starym Sączu zaprasza wszystkich członków OSP i MDP w Starym Sączu na zebranie:

 1. Przedwalne w sobotę 3 lutego br. o 18:00 w remizie OSP
 2. Walne w sobotę 10 lutego br. o 18:00 w remizie OSP

Plan zebrania walnego:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór organów walnego zebrania: przewodniczącego, protokolanta, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków, komisji statutowej
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdania
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami
 6. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP
 7. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie OSP
 9. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
 10. Zakończenie zebrania