Menu Zamknij

WALNE ZEBRANIE OSP W STARYM SĄCZU

Dziś w naszej straży odbyło się Walne Zebranie OSP.

Po rozpoczęciu Zebrania Walnego, Prezes Roman Jop, powitał gości:

 1. Pana Komendanta PSP w Nowym Sączu Waldemara Kuźmę,
 2. Pana Sekretarza Gminy Stary Sącz Daniela Śmierciaka,
 3. Komendanta Gminnego OSP Pawła Banacha,
 4. Księdza Kapelana Marka Tabora,
 5. Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach,
 6. Profesora Józefa Wojnarowskiego i byłego Prezesa Jana Lachowskiego,
 7. Pan Majora Pożarnictwa Jerzego Gutkowskiego,
 8. Na walnym zebraniu zgromadziła się licznie młodzież i dzieci z MDP.

W czasie zebrania poruszono następujące sprawy:

 1. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności OSP i plan na ten rok.
 2. Naczelnik przedstawił statystykę działań OSP.
 3. Skarbnik przedstawił sprawozdanie z finansów OSP.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy i zaleciał, aby udzielić Zarządowi OSP absolutorium.
 5. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
 6. Walne Zgromadzenie OSP udzieliło absolutorium Zarządowi OSP.
 7. Dowódca MDP przedstawił sprawozdanie z działalności MDP i plan na ten rok. W jego przemowie został przedłożony wniosek o nadanie imienia MDP. Dowódca przedstawił też kandydata na patrona Stanisława Mazana.
 8. Przewodniczący Komisji Statutowej zalecił Komisji Uchwał i Wniosków przedłożenie do głosowania uchwały o odwołaniu dotychczasowego Statutu OSP, który pochodził z 1993 roku i uchwalanie nowego.
 9. Komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła pod głosowanie wniosek Komisji Statutowej.
 10. Walne Zgromadzenie OSP przyjęło nowy Statut OSP i zobowiązało Zarząd OSP do poinformowania o tym KRS.
 11. W wolnych wnioskach głos zabrali wszyscy zaproszeni goście. Na szczególne wyróżnienie zasługuję wystąpienie Druha Majora Pożarnictwa Jerzego Gutkowskiego, który jest autorem artykułu o Stanisławie Mazanie w Przeglądzie Pożarniczym z 1981 i jest przyjacielem Pana Leszka Mazana, syna kandydata na patrona MDP.

Po przemówieniach członkowie OSP zjedli wspólnie posiłek, a chętni pozostali na wspólną zabawę. Tutaj znajdziesz kilka zdjęć z tej uroczystości.