Menu Zamknij

WIZYTA MDP Z WEJHEROWA W STARYM SĄCZU

Od soboty 21 lipca na terenie naszego miasta gościliśmy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Wejherowa. Przybyła ona do nas na wakacyjny wypoczynek połączony ze strażacką musztrą w ramach umowy między powiatem nowosądeckim i wejherowskim.
W środę 25 lipca Pani Starosta z Wejherowa oraz przedstawiciel powiatu nowosądeckiego przybyli do remizy OSP w Starym Sączu na spotkanie z MDP z Wejherowa. Powitał ich wszystkich, gospodarz naszego miasta, przyjaciel strażaków Pan Burmistrz Jacek Lelek, który dla wszystkich gości przekazał pamiątki ze Starego Sącza. Po przemówieniach przybyłych gości wszyscy zostali zaproszeni przez OSP Stary Sącz na poczęstunek.
W sobotę 28 lipca w remizie OSP w Starym Sączu nastąpiło podsumowanie pracy MDP z Wejherowa. Było przemówienia, odznaczenia i podziękowania. Na koniec była wspólna zabawa, której finałem było polewanie się wodą.