Menu Zamknij

SZKOLENIE CZŁONKÓW MDP

Wszyscy członkowie MDP, którzy w czasie wakacji nie odbyli szkolenia powinni wziąć udział w tym szkoleniu, które odbędzie się w najbliższych dniach według następującego planu:

 

Opiekę nad dziećmi będą sprawować: Druh Krzysztof Bober – Opiekun MDP (508-075-534) oraz Druh ks. Tomasz Starzec – asystent opiekuna (662-093-002) i inne osoby pełnoletnie obecne na szkoleniu.

W trakcie szkolenia obowiązuje:

  1. strój koszarowy, za wyjątkiem ćwiczeń na sali gimnastycznej we wtorek,
  2. zakaz używania telefonów w czasie prowadzonych zajęć,
  3. dyscyplina i życzliwość wobec innych członków biorących udział w szkoleniu,
  4. Zapoznanie się z częścią materiału szkoleniowego samodzielnie lub z pomocą druhów strażaków z macierzystej jednostki.

INFO I ZGODA RODZICÓW.