Menu Zamknij

ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA I PROMOCJA MONOGRAFII OSP

Dziś w sobotę 9 listopada br., w przeddzień 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, przeżywaliśmy w straży kilka uroczystości. Pierwsza to 145 rocznica powstania OSP w Starym Sączu. Druga to pierwsza rocznica odsłonięcia pomnika poświęconego Stanisławowi Mazanowi i strażakom, którzy w czasie II Wojny Światowej walczyli za wolną Polskę. Trzecia to promocja monografii OSP w Starym Sączu.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przy budynku Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Prezes Zarządu Powiatowego OSP Druh Paweł Motyka, Komendant Gminny OSP Druh Paweł Banach, Dyrektor Biblioteki Pani Monika Jackowicz-Nowak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach Pani Grażyna Smaga, Proboszcz starosądeckiej fary Ksiądz Marek Tabor, Pan Profesor Józef Wojnarowski, wielu strażaków ochotników i niezawodna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Szczególnym gościem był Pan Jerzy Gutkowski, autor monografii, który przybył na uroczystość wraz z żoną i córką oraz jej narzeczonym. Po apelu i złożeniu kwiatów oraz znicza przy pomniku udaliśmy się do budynku na dalszą część uroczystości. Tam została przedstawiona, przez Pana Jerzego, historia powstania monografii oraz najciekawsze jej fragmenty, zwłaszcza te związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i wkładem naszej straży w to dzieło. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Po ich przemowie Pan Jerzy przystąpił do podpisywania monografii, a w tym czasie nasz mały skarb, Lena Drożdż, zaśpiewała przepiękną piosenkę patriotyczną „W listopadzie…”. Wszyscy byli wzruszeni i oczarowani jej pięknym głosem. Po zakończeniu uroczystości, Pan Prezes OSP Roman Jop, zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Bardzo dziękujemy Panu Jerzemu Gutkowskiemu za napisanie monografii: do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele go sił i czasu musiało to kosztować. Dziękujemy Jego żonie, za cierpliwość i życzliwość okazywaną mężowi i strażakom w tym czasie. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Jackowi Lelkowi za sfinansowanie wydania tego pomnika historii, promującego OSP w Starym Sączu. Dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki Monice Jackowicz-Nowak oraz jej współpracownikom za gościnę w progach biblioteki, dawnej Powiatowej Szkoły Pożarnictwa. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości: panu grającemu na trąbce, strażakom za obecność, dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom za pomoc w dostarczeniu ich i odwiezieniu do domu.

TUTAJ są zdjęcia, a poniżej relacja filmowa przygotowana przez Pana Dariusza Ptak.