Menu Zamknij

WALNE ZEBRANIE MDP

We wtorek 3 grudnia odbyło się Walne Zebranie MDP. Na zebraniu było obecnych 45 członków MDP. Podczas zebrania poruszono następujące sprawy:

  1. Przedstawiono, w formie prezentacji, roczne sprawozdanie z działalności MDP: jest ono dostępne TUTAJ,
  2. Wybrano nowy skład Rady MDP: Dowódca MDP – Dawid Bober, zastępca dowódcy – Wiktoria Stawiarska, Sekretarz – Izabela Bober i Milena Ćwikowska. Zobowiązano Dowódcę do wyboru nowych dowódców i zastępców w poszczególnych sekcjach MDP.
  1. Przedstawiono kalendarz MDP na rok 2020. Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza Marka Tabora, zorganizowano zapisy na sprzedaż kalendarzy przy kościele św. Elżbiety i Trójcy Świętej w niedzielę 8 grudnia br.
  2. Przedstawiono i rozdano grafik kolejnych spotkań MDP do lutego 2020 r.