Menu Zamknij

AKCJA KALENDARZE MDP – PODZIĘKOWANIE

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

bardzo dziękuje wszystkim, którzy docenili działalność naszej drużyny i wsparli ją materialnie poprzez zakup kalendarza na rok 2020 przy kościele św. Elżbiety i kościele klasztornym w Starym Sączu.

Podziękowanie należy się także ks. Proboszczowi Markowi Taborowi za umożliwienie sprzedaży kalendarzy przy kościele oraz Druhowi Krzysztofowi Bober i Druhowi Tomaszowi Greczek za pomoc w zorganizowaniu tej akcji. Szczególne podziękowanie dla rodziców i członków młodzieżówki, którzy poświęcili swój czas świętowania i niedzielnego odpoczynku na służbę całej drużynie. Nie możemy zapomnieć o Pani Małgosi, która zaprojektowała i pomogła wydać kalendarz.