Menu Zamknij

PODSUMOWANIE WYJAZDU WAKACYJNEGO

W dniach od 8 do 15 sierpnia odbył się wakacyjny wyjazd MDP działającej przy OSP w Starym Sączu. Głównym celem wyjazdu było odwiedzenie Portowej Straży Pożarnej, w której tuż przed wybuchem II Wojny Światowej, pracował Stanisław Mazan, nasz patron, na stanowisku zastępcy komendanta. Oprócz tego udało się nam w tym krótkim czasie odwiedzić Toruń, Gdańsk, plażę w Dębkach, Park Rozrywki w Łebie i sopockie Molo, gdzie odbył się rejs statkiem po morzu. Dużo czasu spędziliśmy na morzem, na plażowaniu. W ostatnim dniu udało się nam odwiedzić Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować ten wyjazd, a szczególnie:

1. Panu Staroście Powiatu Nowosądeckiego Markowi Kwiatkowskiemu za dofinansowanie w kwocie 2000 zł,

2. Panu Burmistrzowi Starego Sącza Jackowi Lelkowi za dofinansowanie w kwocie 9000 zł,

3. Wychowawcom za bezinteresowną pracę i opiekę nad dziećmi: Pani Annie i Izabeli Bober, Pani Joannie Grabek, Pani Milenie Ćwikowskiej i Pani Kindze Smaga oraz innym opiekunom,

4. Panu Prezesowi naszej straży Romanowi Jopowi za koordynację działań oraz przygotowanie podziękowań dla obsługi szkoły, w której mieszkaliśmy, dla pań kucharek, które nas karmiły i dla strażaków, których odwiedziliśmy,

5. Panu Kierowcy Włodzimierzowi Wójsowi za bezpieczną i komfortową jazdę super autobusem oraz za cierpliwość wobec kierownika wyjazdu i dzieci,

6. Pani Joannie, bez której nic by nie było.

Dzień 1, dzień 2, dzień 3, dzień 4 i dzień 5.