Menu Zamknij

WALNE ZEBRANIE MDP

W niedzielę 30 stycznia br. w remizie OSP w Starym Sączu odbyło się Walne Zebranie MDP. Na początku Druh Dowódca Dawid Bober przedstawił plan spotkania i przekazał ks. Tomaszowi jego prowadzenie. Powołana komisja skrutacyjna w składzie Przewodniczący Karol Potoczny oraz członkowie Jakub Pietrzyk i Bartłomiej Krawczyk sprawdzili obecność, z której wynikało, że na spotkaniu było obecnych 33 członków MDP na 59 zapisanych. Po skończeniu swojej pracy komisja skrutacyjna została przemianowana na komisję wyborczą. Opiekunowie MDP oraz członkowie drużyny podawali kandydatów na członków Rady MDP. Spośród zaproponowanych osób wybrano pięć, które, na wzór OSP, pod okiem Druha Krzysztofa same zdecydowały kto jaką funkcję będzie pełnił: Dowódcą MDP został Patryk Bober, jego zastępcą Zuzanna Greczek, Sekretarzem Gabriela Dziura, a Kronikarzami Ola Klóska i Ola Wysoczańska. Druh Dawid Bober przygotował prezentację ukazującą cztery lata działalności naszej drużyny. Prezes OSP Druh Roman Jop podziękował dotychczasowej Radzie MDP i wręczył dowódcy i zastępcy dystynkcje. ks. Tomasz przedstawił plan pracy na najbliższe tygodnie i miesiące, które już wkrótce zostaną podane do publicznej wiadomości. TUTAJ są zdjęcia.