Menu Zamknij

SZKOLENIE CZŁONKÓW MDP

INFORMACJE O SZKOLENIU NA CZŁONKA MDP

OSP w Starym Sączu organizuje szkolenie na członka MDP. Do wzięcia w nim udziału są zobowiązani wszyscy, którzy mają 10 lat i nie posiadają ukończonego szkolenia na członka MDP. Odbędzie się ono w następujących dniach:

           

LP. DATA i MIEJSCE TEMATY:
1. Od 18 marca do 8 kwietnia 2022

 

DOM

TEMATY DO OPANOWANIA SAMODZIELNIE W DOMU:

1. Sprzęt ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego

2. Organizacja zastępów pożarniczych

3. Podstawy działań ratowniczych podczas katastrof i wypadków masowych 4. Sprzęt transportowy i motopompy

5. Drabiny pożarnicze

6. Środki łączności i alarmowania

7. Podstawy taktyki walki z pożarem

2. PIĄTEK

18 marca 2022

SP nr 1 – 19:30

MUSZTRA (sekcja chłopców)
3. SOBOTA

19 marca 2022

REMIZA 10:00

1. Pierwsza pomoc medyczna

2. Uzbrojenie osobiste i sprzęt ochrony osobistej

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

4. Młodzieżowe drużyny w OSP.

5. Formy działalności OSP i MDP

4. PIĄTEK

25 marca 2022

SP nr 1 – 19:30

MUSZTRA (sekcja dziewcząt)
5. SOBOTA

26 marca 2022

REMIZA 10:00

1. Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym

2. Zasady zapobiegania pożarom

3. Środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy

4. Węże pożarnicze i armatura wodna i zaopatrzenie wodne

6. PIĄTEK

1 kwietnia 2022

SP nr 1 – 19:30

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

(sekcja chłopców)

7. SOBOTA

2 kwietnia 2022

REMIZA 10:00

1. Służba wewnętrzna

2. Proces palenia a pożar

3. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

4. Zasady zachowania się w przestrzeniach zagrożonych pożarem

8. PIĄTEK

8 kwietnia 2022

SP nr 1 – 19:30

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

(sekcja dziewcząt)

9. SOBOTA

9 kwietnia 2022

REMIZA 10:00

EGZAMIN PISMENY

APEL i rozdanie dyplomów ukończenia szkolenia

Opiekę nad dziećmi będą sprawować:

Druh Krzysztof Bober – Opiekun MDP (508-075-534), Druh ks. Tomasz Starzec – asystent opiekuna (662-093-002) oraz inne osoby pełnoletnie obecne na szkoleniu.

 

W trakcie szkolenia obowiązuje:

1. strój koszarowy, za wyjątkiem ćwiczeń na sali gimnastycznej,

2. zakaz używania telefonów w czasie prowadzonych zajęć,

3. dyscyplina i życzliwość wobec innych członków biorących udział w szkoleniu,

4. Zapoznanie się z częścią materiału szkoleniowego samodzielnie lub z pomocą druhów strażaków.