Menu Zamknij

WALNE ZEBRANIE

W sobotę 9 lutego br. odbyło się w naszej jednostce Walne Zebranie – nasze strażackie święto. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Burmistrz Kazimierz Gizicki, Dyrektor Szkoły w Popowicach Pani Grażyna Smaga, Major Pożarnictwa Pan Jerzy Gutkowski, były Prezes OSP w Starym Sączu Pan Jan Lachowski i Profesor Józef Wojnarowski. Oprócz gości licznie przybyli członkowie OSP i MDP w Starym Sączu wraz z rodzicami.

Po powitaniu oficjalnych gości zostały przedstawione sprawozdania z działalności naszej jednostki. Sprawozdania dotyczyły:

  1. Prezes OSP Roman Jop przedstawił ogólne sprawozdanie z działalności całej jednostki,
  2. Vice naczelnik OSP Krzysztof Bober przedstawił sprawozdanie z akcji bojowych,
  3. Skarbnik Piotr Golonka przedstawił sprawozdanie z finansów jednostki,
  4. Dowódca MDP Dawid Bober przedstawił sprawozdanie z działalności MDP,
  5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Dobrowolski przedstawił sprawozdanie z kontroli działań Zarządu OSP i realizacji zadań statutowych przez naszą jednostkę. Druh Zbigniew zachęcił wszystkich do udzielenia absolutorium Zarządowi OSP.

Po krótkiej dyskusji wszyscy obecni członkowie OSP JEDNOGŁOŚNIE udzielili absolutorium Zarządowi OSP.

Następnie był czas na przemówienia zaproszonych gości, po których wszyscy zostali zaproszeni do poczęstunku. Dla starszych druhów zorganizowano zabawę jako wyraz wdzięczności za ich ciężką pracę i zaangażowanie w pracę naszej jednostki.

TUTAJ znajdziesz zdjęcia z Walnego Zebrania.

TUTAJ jest film, który przygotował Druh Dawid Bober, podsumowujący akcje bojowe naszej jednostki.

TUTAJ jest prezentacja przygotowana na potrzeby sprawozdania z działalności MDP.