Menu Zamknij

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA NA CZŁONKA MDP

Dziś, w piątek 25 października br., w naszej remizie nastąpiło zakończenie szkolenia na członka MDP. Rozpoczęło się zbiórką i podziałem na trzy grupy, które były egzaminowane z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wszyscy obecni pozytywnie zaliczyli egzamin i ukończyli szkolenie. Kilka osób nie dotarło na egzamin, ale wszyscy są usprawiedliwieni i jeżeli zechcą będą mogli do końca tego roku przystąpić do egzaminu. Na rozdaniu zaświadczeń ukończenia szkolenia byli obecni: Zastępca Burmistrza, Pan Kazimierz Gizicki; Druh Paweł Banach, Komendant Gminny OSP – on miał zaszczyt prowadzić całą uroczystość; Druh Antoni Piętka, Prezes Gminny OSP; Druh Maciej Frączek, Szef Komisji ds. MDP w Powiatowych władzach OSP. Oprócz nich byli prezesi innych jednostek z terenu naszej gminy i opiekunowie MDP. Po rozdaniu świadectw odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego z WFOŚiGW.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Jackowi Lelkowi i Jego Zastępcy za finansowe wsparcie tego szkolenia. Dziękujemy wszystkim wykładowcom i egzaminatorom za pomoc w przeprowadzeniu szkolenia. Dziękujemy Pani Kindze i dziewczętom z MDP w Starym Sączu za pomoc w przygotowaniu posiłków w czasie szkolenia i pomoc w porządkowaniu sal i kuchni.

TUTAJ są zdjęcia.