Menu Zamknij

WALNE ZEBRANIE OSP

Dziś 8 lutego 2020 r. odbyło się w remizie OSP w Starym Sączu walne zebranie sprawozdawcze. Przybyli na nie członkowie straży, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z niektórymi rodzicami oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Pan Kazimierz Gizicki – zastępca burmistrza Starego Sącza, Pani Ewa Zielińska – radna powiatu nowosądeckiego, Pani Grażyna Smaga – dyrektor szkoły podstawowej im. św. Kingi w Popowicach, Pan Marek Oświęcimka – właściciel firmy elektrycznej „Volt” oraz Pan Jerzy Gutkowski – major pożarnictwa w stanie spoczynku. Zarząd Powiatowy reprezentował Druh Antoni Piętka, który usprawiedliwił pozostałych nieobecnych druhów i zaproszonych gości. Podczas zebrania Zarząd OSP, w osobie Druha Prezesa Romana Jop i Naczelnika Grzegorza Golonki, przedstawił sprawozdanie z działalności OSP. Podobne sprawozdanie przedstawił Druh Dawid Bober dowódca MDP wraz z sekretarzem MDP Wiktorią Stawiarską, ale podparte było ono prezentacją multimedialną, którą w formie filmy można zobaczyć TUTAJ. Następnie swoje sprawozdania przedstawili: druh Skarbnik Piotr Golonka oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Dobrowolski. Po zakończeniu części sprawozdawczej wszyscy zaproszeni goście podziękowali za pracę strażaków i życzyli im wsparcia św. Floriana i sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. TUTAJ są zdjęcia, a TUTAJ jest ich jeszcze więcej – wykonał je Pan Dariusz Ptak szef starysacz.info