Menu Zamknij

PODSUMOWANIE OBOZU WAKACYJNEGO

W dniach od 16 do 21 sierpnia br. odbył się drugi obóz MDP działającej przy naszej jednostce. Opiekunami wyjazdu byli: Druh Krzysztof Bober, Pani Joanna Grabek, Pani Anna Bober i ks. Tomasz Starzec. Uczestników było 35 osób. W czasie obozu poza rekreacją i wypoczynkiem prowadziliśmy szkolenie w celu zdobycia specjalności z grupy PŁOMYKI: Ratownik oraz Organizator pracy sportowej. Podczas obozu zebrała się Rada Drużyny, która podjęła uchwałę, aby złożyć wniosek do Opiekuna MDP w celu zatwierdzenia przyznania następujących specjalności:

FLOREK: Barycz Alexander, Bielak Nikola, Bober Kacper, Bober Rafał, Drożdż Lena, Drożdż Miłosz, Golonka Karol, Grabek Weronika, Greczek Laura, Jankowski Jakub, Kupiec Dorian, Lompart Martyna, Stawiarska Nikola, Tokarczyk Alicja, Trela Karol, Wysoczańska Aleksandra, Wysoczański Jan

WOJTEK: Barycz Alexander, Bielak Nikola, Bober Kacper, Bober Rafał, Drożdż Lena, Drożdż Miłosz, Golonka Karol, Grabek Weronika, Greczek Laura, Jankowski Jakub, Kupiec Dorian, Lompart Martyna, Stawiarska Nikola, Tokarczyk Alicja, Trela Karol, Wysoczańska Aleksandra, Wysoczański Jan

STRAŻAK SAM: Bielak Nikola, Bober Kacper, Bober Rafał, Drożdż Lena, Drożdż Miłosz, Golonka Karol, Greczek Laura, Kupiec Dorian, Lompart Martyna, Stawiarska Nikola, Tokarczyk Alicja, Trela Karol, Wysoczańska Aleksandra, Wysoczański Jan

ŻAREK: Bielak Nikola, Bober Kacper, Bober Rafał, Golonka Karol, Greczek Laura, Tokarczyk Alicja, Trela Karol, Wysoczański Jan

SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO: Bielak Nikola

RATOWNIK: Amelia Słaby, Bielak Marlena, Bielak Oliwia, Bielak Wojtek, Bielaka Nikola, Bober Dawid, Bober Izabela, Bober Patryk, Bober Rafał, Drożdż Lena, Drożdż Miłosz, Grabek Weronika, Harabin Zuzanna, Jankowski Jakub, Korona Aleksandra, Lompart Martyna, Łacniak Szymon, Pietrzyk Zuzanna, Stawiarska Nikola, Stawiarska Wiktoria, Tokarczyk Alicja, Tokarczyk Przemysław, Zelek Zuzanna

ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ: Korona Aleksandra, Bober Izabela, Stawiarska Wiktoria, Bober Dawid

Specjalności i zaświadczenia o ukończeniu Obozu uczestnicy otrzymali podczas uroczystego apelu w czwartek 20 sierpnia br. w Myczkowcach. Tych, których nie było na obozie odbiorą swoje specjalności na zbiórkach MDP. 

W imieniu uczestników chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeżycia II Obozu MDP, a zwłaszcza: Staroście Powiatu Nowosądeckiego, Panu Markowi Kwiatkowskiemu za dofinansowanie naszego wyjazdu, Burmistrzowi Starego Sącza, Panu Jackowi Lelkowi za dofinansowanie naszego wyjazdu, Prezesowi OSP w Starym Sączu, Druhowi Romanowi Jop i wszystkim druhom naszej jednostki za wsparcie duchowe i materialne.

Zdjęcia: 1 dzień, 2 dzień, 3 dzień, 4 dzień, apel, 5 dzień.

Rozliczenie: