Menu Zamknij

GDZIE PRZYSZYĆ SPECJALNOŚĆ MDP

Regulamin zdobywania specjalności MDP w p. 9 mówi: 

Oznakę – plakietkę zdobytej specjalności nosi się na prawym rękawie munduru wg następujących zasad:
· w przypadku zdobycia jednej specjalności – umieszcza się ją na środku ramienia, 5 cm poniżej wszycia rękawa,
· w przypadku zdobycia dwóch specjalności umieszcza się je obok siebie, w jednym rzędzie 5 cm poniżej wszycia rękawa,
· w przypadku zdobycia kolejnych specjalności stosuje się zasadę, że każda z nich jest umieszczana symetrycznie, poniżej w następnych rządach (po 2 w rzędzie – w poziomie),
· najbliżej wszycia rękawa nosi się oznaki specjalności grupy młodszej (najpierw żółte, potem zielone, następnie niebieskie i czerwone).