Menu Zamknij

WALNE ZEBRANIE OSP

W sobotę 4 lutego br. odbyło się Walne Zebranie OSP, które poprowadził Druh Tomasz Greczek. Swoją obecnością na tym zebraniu zaszczycili nas: Generał Adam Jop – Dowódca Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektor Regionalnego Oddziału Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starym Sączu Sławomir Szczepaniak, Nadleśniczy Starego Sącza, Radna Starego Sącza Małgorzata Sznajder, Prezes PCK Andrzej Lis oraz członkowie honorowi naszej straży. Na zebranie przybyło wielu strażaków i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Podczas zebrania Prezes OSP Roman Jop przedstawił sprawozdanie z działalności naszej jednostki. Pomogli mu w tym Naczelnik OSP Grzegorz Golonka, Skarbnik Piotr Golonka oraz Dowódca MDP Patryk Bober. Zebrani strażacy udzielili zarządowi OSP absolutorium. Następnie Prezes przedstawił plan pracy na ten rok. Po zakończeniu zebrania wszyscy udaliśmy się na poczęstunek. TUTAJ są zdjęcia.