Menu Zamknij

VII DZIEŃ OBOZU MDP

Dziś w piątek 16 sierpnia br. odbył się wyjątkowy i prawie ostatni dzień Obozu MDP. Po kilku dniach pracy, nauki i zdobywania umiejętności przyszedł czas na egzamin. Po zajęciach dopołudniowych zaraz po obiedzie i krótkiej przerwie rozpoczął się egzamin. Pierwszy jego etap to musztra wszystkich sekcji. Kolejnym etapem było wykazanie się wiedzą i umiejętnościami. By egzamin miał większą rangę zaprosiliśmy druhów strażaków z Rzepiennika Strzyżewskiego, aby nas wsparli swoim doświadczeniem i ekwipunkiem. Dziękujemy im za poświęcony czas. Uff wszyscy zdali i wtedy zeszło z nas powietrze. Na kończący apel i rozdanie zaświadczeń zaszczycili nas swoją obecnością: Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Nowym Sączu druh Paweł Motyka, Prezes Zarządu Gminnego w Starym Sączu druh Antoni Piętka, Komendant Gminny OSP w Starym Sączu druh Paweł Banach i nasz Prezes OSP druh Roman Jop. Głównym punktem apelu było podsumowanie pracy na obozie i rozdanie zaświadczeń oraz podziękowanie tym, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeżycia obozu MDP. Szczególne podziękowanie należy się Przyjaciołom naszej MDP w Starym Sączu: Burmistrzowi Starego Sącza Panu Jackowi Lelkowi i Radnej Powiatu nowosądeckiego Pani Ewie Zielińskiej. Podziękowanie należy się dzieciom i ich rodzicom za zaufanie i powierzenie swoich dzieci w naszą opiekę. Wyróżniono opiekunów obozu: Naczelnika OSP i zarazem Komendanta obozu druha Grzegorza Golonkę i jego współpracowników: druha Krzysztofa Bober, druha Tomasza Greczka i druha ks. Tomasza Starca. Wyrazy uznania należą się mamom, które z nami były i wspierały nas w pilnowaniu dzieci, i pomagały rozwiązywać sprawy trudne – niewidzialna, często kosztem snu robota. Po kolacji udaliśmy się na Brzankę, gdzie jest wieża widokowa. Po powrocie były filmy, mycie i… No właśnie kiedy piszę ten tekst u moich drzwi powstało takie dzieło:

TUTAJ są zdjęcia.